top of page

Sugar Warrior Challenge 🚫🍫

Public·167 Sugar Warrior

Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free


Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free ->>> https://blltly.com/2tzJoC

Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free: Ankilozan Spondilit Tedavisinde Egzersizin FaydalarÄ


Ankilozan Spondilit (AS), Ãzellikle omurgada iltihaplanmaya neden olan kronik bir romatizmal hastalÄktÄr. AS hastalarÄnda omurga hareketliliÄi azalÄr, aÄrÄ ve tutukluk oluÅur. Bu durum hastalarÄn yaÅam kalitesini olumsuz etkiler. AS tedavisinde ilaÃlar kadar egzersiz de Ãnemlidir. Egzersiz, hastalarÄn aÄrÄsÄnÄ azaltÄr, omurga hareketliliÄini arttÄrÄr, kas gÃcÃnà ve dayanÄklÄlÄÄÄnÄ geliÅtirir, duruÅ bozukluklarÄnÄ Ãnler ve psikolojik durumunu iyileÅtirir.


Bu yazÄda, AS hastalarÄna uygun egzersiz programlarÄ ve bunlarÄn faydalarÄ hakkÄnda bilgi verilecektir. AyrÄca, Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free adlÄ Ãcretsiz bir egzersiz rehberine nasÄl ulaÅabileceÄiniz de anlatÄlacaktÄr.


AS HastalarÄna Uygun Egzersiz ProgramlarÄ


AS hastalarÄna uygun egzersiz programlarÄ, hastalÄÄÄn Åiddetine, tutulum yerine, hastanÄn yaÅÄna, fiziksel durumuna ve tercihlerine gÃre belirlenmelidir. Genel olarak, AS hastalarÄna Ãnerilen egzersiz tÃrleri ÅunlardÄr:


Esnetme egzersizleri: Omurga ve eklemlerin hareket aÃÄklÄÄÄnÄ korumak ve arttÄrmak iÃin yapÄlÄr. Esnetme egzersizleri gÃnde en az bir kez yapÄlmalÄdÄr. Esnetme egzersizleri sÄrasÄnda aÄrÄlÄ bÃlgeleri zorlamamak, nefes alÄp vermeye dikkat etmek ve hareketleri yavaÅÃa yapmak gerekir.


GÃÃlendirme egzersizleri: Omurga ve eklemleri destekleyen kaslarÄn gÃcÃnà arttÄrmak iÃin yapÄlÄr. GÃÃlendirme egzersizleri haftada 2-3 kez yapÄlmalÄdÄr. GÃÃlendirme egzersizleri sÄrasÄnda aÄÄrlÄk seÃimi, tekrar sayÄsÄ ve dinlenme sÃresi hastanÄn durumuna gÃre ayarlanmalÄdÄr.


Kardiyo egzersizleri: Kalp ve akciÄer saÄlÄÄÄnÄ korumak ve geliÅtirmek iÃin yapÄlÄr. Kardiyo egzersizleri haftada 3-5 kez yapÄlmalÄdÄr. Kardiyo egzersizleri sÄrasÄnda nabÄz hÄzÄ, sÃre ve yoÄunluk hastanÄn durumuna gÃre belirlenmelidir.


Denge egzersizleri: DÃÅme riskini azaltmak ve postÃrà iyileÅtirmek iÃin yapÄlÄr. Denge egzersizleri haftada 2-3 kez yapÄlmalÄdÄr. Denge egzersizleri sÄrasÄnda destek almak, odaklanmak ve yavaÅlamak gerekir.


AS hastalarÄna uygun egzersiz programlarÄ iÃin fizyoterapistten veya doktordan yardÄm alÄnabilir. AyrÄca, internet Ãzerinden de AS hastalarÄna yÃnelik ÃeÅitli egzersiz videolarÄ ve rehberleri bulunabilir.


Ankiloz


Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free: Ãcretsiz Bir Egzersiz Rehberi


AS hastalarÄna uygun egzersiz programlarÄ hakkÄnda daha fazla bilgi edinmek isteyenler iÃin Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free adlÄ Ãcretsiz bir egzersiz rehberi bulunmaktadÄr. Bu rehber, AS hastalarÄnÄn evde veya spor salonunda yapabilecekleri basit ve etkili egzersizleri resimli olarak anlatmaktadÄr. AyrÄca, egzersizlerin nasÄl yapÄlacaÄÄ, ne kadar sÃre ve sÄklÄkta yapÄlmasÄ gerektiÄi, nelere dikkat edilmesi gerektiÄi gibi Ãnemli noktalarÄ da iÃermektedir.


Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free rehberine ulaÅmak iÃin aÅaÄÄdaki linki tÄklayabilirsiniz:


Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free


SonuÃ


Ankilozan Spondilit, omurgada iltihaplanmaya neden olan kronik bir romatizmal hastalÄktÄr. AS hastalarÄnÄn yaÅam kalitesini arttÄrmak iÃin ilaà tedavisinin yanÄ sÄra egzersiz de yapmalarÄ gerekmektedir. Egzersiz, AS hastalarÄnÄn aÄrÄsÄnÄ azaltÄr, omurga hareketliliÄini arttÄrÄr, kas gÃcÃnà ve dayanÄklÄlÄÄÄnÄ geliÅtirir, duruÅ bozukluklarÄnÄ Ãnler ve psikolojik durumunu iyileÅtirir. AS hastalarÄna uygun egzersiz programlarÄ iÃin fizyoterapistten veya doktordan yardÄm alÄnabilir. AyrÄca, Ankilozan Spondilit Egzersizleri Resimli Pdf Free adlÄ Ãcretsiz bir egzersiz rehberi de internet Ãzerinden indirilebilir.


AS hastalarÄnÄn egzersize baÅlamadan Ãnce doktorlarÄna danÄÅmalarÄ ve egzersizi dÃzenli olarak yapmalarÄ
About

Welcome fellow sugar warriors! This group is to try and help...

Sugar Warrior

 • Zero Gib
 • Center Buell
  Center Buell
 • thanh tran
  thanh tran
 • kostenlos klingelton
  kostenlos klingelton
 • Kai Amald
  Kai Amald
bottom of page